ขสมก.ชี้แจงยกเลิกเครื่องเก็บค่าโดยสาร พร้อมลดพนักงาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจงยกเลิกเครื่องเก็บค่าโดยสาร บนรถโดยสารประจำทาง และลดพนักงาน
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อโซเชียลมีเดียหลายแห่งมีประเด็นข้อวิจารณ์ เรื่อง การยกเลิกเครื่องเก็บค่าโดยสาร บนรถโดยสารประจำทาง และลดพนักงานเก็บค่าโดยสารนั้น

1. ครม. มีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการนำระบบตั๋วร่วม ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ ขสมก.จึงดำเนินการจัดหา ติดตั้งระบบ E-Ticket และเครื่องเก็บค่าโดยสารในรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จำนวน 2,600 คัน ตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย ขสมก.ได้ทำสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน โดยบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) มีกำหนดการเช่า 5 ปี

2. การเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ มีการติดตั้งระบบ 2 ส่วน คือ เครื่องอ่านบัตร และเครื่องเก็บค่าโดยสาร ปัจจุบัน ขสมก.ยังไม่ได้ทำการตรวจรับจากการทดสอบระบบของคณะกรรมการตรวจรับ พบว่าเครื่องอ่านบัตร สามารถอ่านบัตรได้ตามเงื่อนไข TOR ส่วนเครื่องเก็บค่าโดยสารระบบไม่เสถียรทำงานไม่สมบูรณ์ ขสมก. มีนโยบายจะยกเลิกสัญญาเฉพาะในส่วนของเครื่องเก็บค่าโดยสาร คณะการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)และอนุกรรมการคณะกรรมการคนร.พิจารณาผลกระทบต่อพนักงานเก็บค่าโดยสารที่ต้องเออรี่รีไทร์ ในอนาคต ขสมก.จะใช้ระบบเครื่องอ่านบัตร เพียงอย่างเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายการไม่ใช้เงินสด

3. ขณะนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างตรวจสอบสัญญาและหารือกรมบัญชีกลาง ในการยกเลิกสัญญา บางส่วนดังกล่าว โดยตามสัญญาฯ ข้อ 9 ระบุไว้ว่า ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด

4. สำหรับงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการเช่า หากยกเลิกสัญญาบางส่วนก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าในส่วนที่ยกเลิก ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับขสมก. ในส่วนค่าปรับผู้ให้เช่าต้องจ่ายค่าปรับจนถึงวันที่ยกเลิกสัญญา ปัจจุบัน ขสมก.ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าใดๆ ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สนุกดอทคอม