จับตาครม.ไฟเขียวช่วยคนจนระยะที่ 2 

ที่ประชุมครม.หารือเรื่องเศรษฐกิจหลายเรื่อง โดยเฉพาะแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนในรับสวัสดิการภาครัฐ ในระยะที่ 2 ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 9 ม.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยการประชุมวันนี้ มีวาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลายเรื่อง โดยเฉพาะแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนในรับสวัสดิการภาครัฐ

ซึ่งกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ในระยะที่ 2 โดยการช่วยเหลือรอบนี้ จะเน้นการสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ยากจนมีเงินไม่ถึงปีละ 30,000บาท จะเป็นกลุ่มแรกที่รัฐบาลพุ่งเป้าเข้าไปช่วยเหลือ  ส่วนวาระอื่นๆ มีทั้งการเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับที่…) พ. ศ…. การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน( กองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) ด้านกระทรวงพาณิชย์ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2558/2559 และปีการผลิต 2559/2560 ขณะที่ สำนักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2559/2560 ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews