ราคาไข่ไก่-หมูร่วง

พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่และเนื้อหมูหลังร่วงหลังจากสินค้าล้นตลาดและน้ำท่วม ชี้อาจออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมกำลังติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอาหารสดในกลุ่มไข่ไก่และเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู ที่ปรับราคาลดลงอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากความต้องการบริโภคในประเทศน้อย,สินค้าล้นตลาด และผลกระทบจากน้ำท่วม  เบื้องต้นต้องดูว่าหลังจากผ่านช่วงเทศกาลกินเจไปแล้ว หากราคากลุ่มเนื้อสัตว์และไข่ไก่ไม่ปรับราคาขึ้นตามกลไกตลาด อาจจะมีมาตรการเข้าไปดูแลเกษตรกร “การติดตามดูแลต้องพิจารณาจากปัจจัยรอบด้าน และให้ความเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่การดูแลให้ราคาสูงหรือต่ำ แต่ราคาจะต้องมีเสถียรภาพ ราคามีเหตุมีผล และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่เชื่อว่าหลังผ่านพ้นเทศกาลกินเจไปแล้วราคาจะกลับเข้าสู่กลไกตลาดปกติ”

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ราคาขายปลีกสินค้าอาหารสดในกรุงเทพฯได้ปรับราคาลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มของเนื้อสัตว์และไข่ไก่ โดยเนื้อหมู (สะโพก) ขายปลีก ราคา 100-105 บาท ต่อกก. ลดลงจากเดือนต.ค.ปี 59 ราคาเฉลี่ย 122.50 บาทต่อกก.  และลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้ที่มีราคาเฉลี่ย 120 บาทต่อกก. หรือลดลงประมาณ 20 บาทต่อกก. ส่วนราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มวันที่ 27 ต.ค. 60 อยู่ที่ 47-48 บาท/กก. ขณะที่ ราคาไข่ไก่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์ม (ขายส่ง) ปัจจุบันอยู่ที่ 2.20 บาทต่อฟอง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ระดับ 2.86 บาทต่อฟอง และลดลงจากเดือนก่อนหน้า ที่อยู่ระดับ 2.71 บาทต่อฟอง หรือลดลง 50-60 สตางค์ต่อฟอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews