วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรี เป็นอีกหนึ่งวัดที่ความสำคัญมีความเก่าแก่ ที่อยู่คู่กับจังหวัดนครพนม อยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง เป็นที่ประดิษฐานของพระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมก็มักจะแวะเข้ามาชมความงดงามและมากราบไหว้ขอพรจากพระทองกันเป็นจำนวนมาก

วัดโพธิ์ศรีตั้งอยู่ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมแม่น้ำโขง ภายในกุฎิเจ้าอาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในอดีตเคยทำพิธีสรงน้ำพระทองในวันสงกรานต์ แต่มักจะเกิดพายุและฝนตกหนักทุกครั้ง ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปองค์อื่นแทน ปัจจุบันทุกวันเพ็ญเดือนหกจะนิมนต์มาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านมาสรงน้ำ และในวันออกพรรษาชาวบ้านห้อมจะมาทอดปราสาทผึ้งที่วัดนี้ทุกปี ซึ่งเรียกงานประเพณีนี้ว่างานสรงน้ำพระทอง – พระเทียม วัดโพธิ์ศรี สำหรับการเดินทางมาค่อนข้างสะดวก โดยขับรถมาถนนเส้นเลียบริมแม่น้ำโขง เป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ทอดเป็นระยะทางยาว อีกทั้งเมื่ออยู่บริเวณวัดก็สามารถมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน วัดโพธิ์ศรีถือเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม นับเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครพนม เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อยู่คู่จังหวัดมาอย่างยาวนาน มีประวัติมากมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand