ศาลปกครองนัดฟังคำพิพากษาค่าโง่คลองด่าน 6 มี.ค.

ศาลปกครอง นัดอ่านคำพิพากษาคดีรื้อค่าโง่คลองด่าน 6 มี.ค.นี้ หลัง ก.คลัง-คพ.ขอพิจารณาคดีใหม่ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ศาลปกครองกลางได้พิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่กระทรวงการคลัง และกรมควบคุมมลพิษขอให้ศาลพิจารณาคดีจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายในโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย คลองด่านใหม่และเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กรมควบคุมมลพิษชดใช้ค่าเสียหายจำนวนกว่า9 พันล้านบาท

ให้กับบริษัทร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ารับฟัง แต่มีรายงานว่า ตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงความเห็นส่วนตัวที่ไม่มีผลผูกพันธ์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยขององค์คณะ โดยมีความเห็นเสนอองค์คณะว่ามีหลักฐานใหม่ที่ ศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีคำพิพากษาเมื่อปี 2558 ให้จำคุกนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์พิบูรณ์ อดีตรองอธิบดี คพ. และนางยุวรี อินนา ผอ.กองจัดการคุณภาพน้ำ คนละ 20 ปี ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดซื้อ จัดการรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 โดยร่วมกันเอื้อประโยชน์ให้ใช้ที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ฟิชเชอรี่ จำกัด บริษัทในเครือการก่อสร้างโครงการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ให้ได้รับคัดเลือกเข้าทำสัญญาโครงการกับกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งให้ผ่านคุณสมบัติในการประกวดราคา และเพิ่มวงเงินงบประมาณก่อสร้างโครงการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงควรที่องค์คณะจะมีพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญญาโตตุลาการที่ให้กรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ 6 บริษัทร่วมค้า อย่างไรก็ตามหลังตุลาการผู้แถลงคดีแถลงความเห็นเสร็จสิ้นแล้ว องค์คณะนัดคู่กรณีฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 6 มี.ค. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews