สมุทรปราการ อากาศหนาวดูแลเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศจะเริ่มหนาวเย็นลง จึงขอให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาว ติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศจะเริ่มหนาวเย็นลง

จึงขอให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาว ติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิลทีวีและขอฝากให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ระมัดระวังอันตรายจากภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเพลิงไหม้ สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง ในการขับผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัดในช่วงเช้า เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี ถ้าประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth