หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า

หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้านี้ เป็นแหล่งทอเสื่อกกแหล่งใหญ่ของเมืองจันทบุรี ใครสนใจซื้อเสื่อกกจันทบุรีมาที่นี่จะได้รู้และเห็นกระบวนการทั้งหมดนับตั้งแต่การฟอกย้อมสีสันต่าง ๆ ของกกและการเตรียมก่อนทออนึ่งบริเวณหมู่บ้านนี้ยังมีการทำนากกอยู่โดยรอบอีกด้วย นอกจากเสื่อแล้วหมู่บ้านนี้ยังเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่นำกกมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ โดยจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจนั้นสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้าแห่งนี้ได้ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวัน เวลา 8.30 น.-18.00 น. หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้านี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190 สำหรับการเดินทางนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังหมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้านี้ได้โดยสามารถใช้เส้นทางเดียวกับทางไปหมู่บ้านเสม็ดงาม เมื่อถึงสามแยกวัดเกาะโตนดตรงมาจนถึงสามแยกวัดตะเคียนทอง เลี้ยวขวาและตรงไปอีก 200 เมตร หรืออีกเส้นทางหนึ่งคือ จากตัวเมืองข้ามสะพานตรีรัตน์ไปยังถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาทางไปตราดประมาณ 8 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปบ้านบางสระเก้า ระยะทาง 8 กิโลเมตรและปัจจุบันมีการตั้งเป็นศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้าโดย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ภายใต้แนวความคิดหลักในการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง เน้นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรชาวบ้านและวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง โดบหน้าที่หลักของศูนย์นี้คือ ส่งเสริมการปลูกกก ปลูกปอ จุดมุ่งหมายต้องการให้ลดต้นทุนการผลิต มีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงพอ ส่งเสริมด้านเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและจัดเตรียม มีการคืนทุนสังคมของสมาชิกและรับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับซื้อจะรับซื้อเสื่อกกจากสมาชิกและแปรรูปวางจำหน่าย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นจะรับฝากขาย เป็นการสร้างเครือขายสินค้าในชุมชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand