เกษตรสร้างชาติ : โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ จ.ชัยนาท เพาะกล้าไม้ขาย

ชัยนาท 4 ต.ค. – ที่อำเภอเนินขาม อำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท เดิมเกษตรกรทำนาอย่างเดียว แต่ขณะนี้ได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ โดยเลือกกิจกรรมเพาะกล้าไม้จำหน่าย และกำลังเพาะต้นดาวเรือง มียอดสั่งจองมาไม่ขาด
เกษตรกรตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รวมกลุ่มกันได้ 26 คน เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเลือกกิจกรรมเพาะกล้าไม้เพื่อการจำหน่าย

ประธานกลุ่มกล่าวว่า ตอนแรกมีข้อเสนอให้ทำโครงการต่างๆ จากสมาชิก แต่เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าซ้ำกับกลุ่มอื่นๆ ในละแวกใกล้เคียง ประกอบกับสมาชิกรายหนึ่งในชุมชนมีอาชีพเสริมรับส่งไม้ดอกไม้ประดับ นำเสนอว่าตลาดต้องการ สมาชิกจึงเลือกทำ เบื้องต้นปลูกต้นดาวเรืองเป็นหลัก เพราะยอดสั่งจองมีเข้ามามาก

เงินทุนที่โครงการได้รับคือ 250,000 บาท ครึ่งหนึ่งจะเป็นค่าแรงงานของเกษตรกร ที่เหลือเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก และปุ๋ย

ต้นที่ตลาดต้องการคือ อายุ 1 เดือนครึ่ง ขนาด 10-15 เซนติเมตร ผู้รับซื้อไปเลี้ยงต่ออีก 15 วันก็จะเริ่มให้ดอก

เกษตรอำเภอเนินขาม กล่าวว่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้ามาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเรื่องวิธีปลูกและดูแล แต่การดำเนินโครงการ การจัดสรรทุนหมุนเวียนจากกำไรที่ได้ทำโดยกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

เกษตรกรยังเรียนรู้ที่จะลดต้นทุนการผลิตด้วยการเด็ดยอดดาวเรืองจากต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์มาเพาะชำ ซึ่งจะทำให้เป็นต้นใหม่ได้ อีกทั้งยังให้ดอกได้เร็วกว่าต้นแม่ เงินทุนสำหรับค่าเมล็ดพันธุ์จึงลดไปได้ครึ่งหนึ่ง

ในระยะต่อไป จะผลิตกล้าไม้ตามคำสั่งซื้อซึ่งขณะนี้มีทั้งพืชผักสวนครัว ไม้มงคล ได้แก่ เงินทองนาค เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนใน รวมทั้งไม้ดอกฤดูหนาว เช่น ผีเสื้อ บานชื่น พิทูเนีย

การผลิตที่ใช้การตลาดเป็นตัวนำ เป็นสิ่งที่กลุ่มเกษตรกรมองว่าจะทำให้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อที่ทำอยู่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง.- สำนักข่าวไทย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.