เตือน หมั่นดูแลผู้ต้องขังอาจเสี่ยงวัณโรค

การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญหากแม้เราไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื้อ แต่เราก็ควรป้องกันตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แบบไหนก็ตาม
นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของวัณโรคภายในเรือนจำกลางนครราชสีมาจากการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิง ที่อยู่ในความดูแลของเรือนจำกลางนครราชสีมา กว่า 3,000 ราย พบผู้มีความผิดปกติ
ทางปอดเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรคประมาณ 300 ราย ขณะนี้สาธารณสุขได้ดำเนินการให้การรักษาพยาบาล และแยกตัวผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยออกจากผู้ต้องขังปกติ
นายภักดี ตั้งธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำ กลางนครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการควบคุมป้องกันดูแลการแพร่เชื้อของวัณโรคในเรือนจำ โดยในส่วนของผู้ต้องขังใหม่ เรือนจำ จะให้เจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจสอบประวัติสุขภาพผู้ต้องขังทุกรายว่ามีประวัติอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรบ้าง หากตรวจสอบพบผู้ต้องขังมีอาการเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรคต้องรีบคัดแยก ผู้ต้องขังให้ออกจากผู้ต้องขังปกติไว้ที่บริเวณสถานพยาบาล และเร่งดำเนินการรักษา

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.