เผย ผลจัดอันดับประเทศโปร่งใสโลก ปี 60 ไทยอยู่ที่ 96

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

เปิดเผย ผลการจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ประจำปี 2560 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ IT ผลปรากฏว่า มี 2 ใน 3 ประเทศ จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน โดยประเทศไทยได้ 37 คะแนน ดีขึ้น กว่าปีก่อน 2 คะแนน ขยับจาก ลำดับที่ 101 ขึ้นไปอยู่ลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ และเป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เท่ากับอินโดนีเซีย โดยสิงคโปร์ อยู่ลำดับที่ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามมาด้วย บรูไน และ มาเลเซีย

สำหรับการให้คะแนน CPI ของไทยนั้น พิจารณาจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง ซึ่งไทยได้คะแนนเท่าเดิมใน 2 แหล่ง คือ ICRG (Political Risk Services International Country Risk Guide) และ ELU (Econonmist Intelligence Unit Country Risk Rate) คะแนนเพิ่มขึ้น 3 แหล่ง คือ WEF (World Economic Forum Exclutive Opinion Survey) WJP (World Justice Project Rule of Law Index) และ GI (Global Insight Country Risk Rating) คะแนนลดลง 3 แหล่ง คือ BE (Bertelmann Foundation Transformaation Index) IMD (Worlds Competitiveness Yearbook) และ V-DEM (Varieties of Democracy Project) และอีกหนึ่งแหล่งไม่ปรากฏคะแนน คือ RERC (Political and Economic Risk Consultancy) .- สำนักข่าวไทย