Apr 22, 2018

“คาราวานอพยพอเมริกากลาง” ถึงพรมแดนสหรัฐฯแล้ว แต่ถูกผลักดันกลับ ทนายอเมริกันเกือบ 20 เตรียมพร้อมช่วย

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ล่าสุดคาราวานผู้อพยพชาวอเมริกากลางเดินทางมาถึง...